EEG biofeedback

je metóda, ktorá umožní ovládať svoje mozgové vlny. Jedná sa o seba-učenie mozgu pomocou tzv. biologickej spätnej väzby.

Ako sa robí?

Vstupným vyšetrením sa zistí čo klient potrebujete na fungovaní svojho mozgu zlepšiť. Urobí sa záznam EEG. Urobí sa skúšobný EEGbiofeedback tréning, podľa ktorého možno vyčítať krivku učenia. Tréning je nenásilný, bezbolestný a hravý. Technika používa snímaciu elektródu, priloženú na temeno hlavy a dve elektródy pripevnené na uši. EEG snímač zachytáva mozgové vlny a odovzdáva ich počítaču. Počítač analyzuje signál a zaisťuje spätnú väzbu. Spätná väzba je informácia o tom, ako fungujú mozgové vlny v konkrétnom okamihu. Priebeh svojich mozgových vĺn vidí klient na obrazovke "preložený" do podoby video hry, ktorú hrá len silou myšlienky- čírou vôľou, bez klávesnice, myši. "Hru" ovláda len činnosťou svojho mozgu. Inými slovami - mozog riadi sám seba. Keď narastá aktivita mozgu v žiadúcom pásme mozgových vĺn, je hráč odmeňovaný úspešnými výsledkami. Ak narastá aktivita v nežiadúcom pásme, úspech v hre mizne. Tak mozog sám rozvíja proces učenia nových, vhodnejších frekvencií mozgových vĺn. Frekvencie elektrickej aktivity mozgu, ktoré sa mozog biofeedbackom učí, sú stanovené podľa vedeckých poznatkov o fungovaní mozgu v určitých stavoch alebo výkonoch. Boli odvodené z výskumu jedincov, ktorí majú optimálne fungujúci mozog: napr. pilotov, jogínov ap.

Prečo je táto metóda účinná?

Mozog je nesmierne prispôsobivý a schopný učenia a tak môže zlepšiť i svoju vlastnú činnosť, ak sú mu poskytované cielené informácie ako to urobiť. Výsledky tréningu sú spravidla trvalé, podobne ako schopnosť písať a čítať.

Aké výsledky možno dosiahnuť?

Účinnosť v 60-90%, podľa miery obtiažnosti. Čím je problém obtiažnejší, tým je tréning náročnejší. V prípade porúch pozornosti, sústredenia, učenia, správania a podobné ťažkosti sa správanie v priebehu tréningu upokojí, klient sa bude lepšie ovládať, posilní sa jeho vôľa, môže sa zlepšiť aj myšlienková činnosť, môže sa zlepšiť IQ. Pri poruchách spánku vymiznú obtiaže so zaspávaním a nespavosť, u detí miznú nočné desy a nočné pomočovanie. V indikovaných prípadoch chronických bolestí hlavy (migrény), chrbtice a podobných bolestivých stavov budú príznaky ustupovať až miznúť. Pri úzkostných a depresívnych poruchách sa vďaka tréningu sa zlepší nálada, znížia sa pocity únavnosti a slabosti, zlepší sa kontakt s okolím, zlepší sa pamäť. Tréning je vhodný aj pre chorých na epilepsiu. Podľa sledovaných štúdií klesol počet záchvatov o tretinu.

Za aký čas sa dostavia výsledky?

Ako v každom procese učenia, výsledky tréningu sú viditeľné postupne. Pomerne rýchlo možno zistiť či EEG tréning prinesie žiadaný efekt. U väčšiny stavov by mal byť počiatočný pokrok zreteľný po 10 sedeniach. U mladších detí alebo u ťažkých stavov sa účinok rozvinie asi po 20 sedeniach. U dospelých, ktorí netrpia žiadnymi vážnymi obtiažami sa účinok často dostaví po prvých sedeniach. Terapia sa rozlišuje na strednedobú (40-60 sedení)- najčastejšie pri nezrelosti nervovej sústavy, poruchách učenia, pozornosti, reči a p., krátkodobú (okolo 20 sedení) - základná kúra neurotických stavov a dlhodobú pri závažných potiažach (aj viac ako 90 sedení). V priemere trvá pol roka (podľa častosti sedení). V prípade, že tréning nie je pre daného jedinca a jeho problém vhodný, školený terapeut to otvorene povie. EEGbiofeedback nemôže vyvolať závislosť ako napr. počítačové hry alebo hracie automaty. Nie je nahrážkou práce mozgu, naopak, jedná sa o prácu mozgu na sebe samom.

Aké časté by mali byť tréningové sedenia?

Spočiatku je vhodné trénovať pravidelne a intenzívne, priemerne 2-3 krát do týždňa a častejšie. Keď sa dostavia výsledky, môžete tempo uvoľniť na 1-2 sedenia do týždňa.

Indikačné oblasti EEGbiofeedbacku

kondičné: psycho- fittness pre duševne pracujúcich profesionálov, špičkové výkony, vrcholné zážitky

profesné: manageri, piloti, vodiči, operátori, dispečeri, bezpečnostné zložky, športovci

najčastejšie klinické: Poruchy pozornosti, hyperaktivita, poruchy učenia a správania sa u detí a dospelých, poruchy spánku v detstve a dospelosti - predovšetkým problémy so zaspávaním, strachom, úzkosťou, nespavosťou, nočnými desmi, pomočovaním. Závislosti na alkohole a iných látkach, úzkostné poruchy, tréma, napätie pred a pri výkonoch, postraumatická stresová porucha, depresie. Epilepsie (potreba neurologickej konzultácie).

a ďalšie preukázané pozitívne efekty: Vývojové vady reči, zajakávanie, Managersky sy., panické záchvaty, chronické bolesti hlavy, migréna, poruchy prijmu potravy (anorexia, bulimia), alergie, imunodeficit, poruchy metabolizmu cukru, premenštruálny sy., problémy menopauzy, syndróm chronickej únavy, Sclerosis multiplex, Nonalzheimerovské demencie, rehabilitácia po úrazoch hlavy a mozgových príhodách.

Umelecky stvárnený zážitok z BFB
Umelecky stvárnený zážitok z BFB

Hodnotenie efektu psychoterapeutického vedenia a EEG Biofeedback terapie od pacientky v 8/2021:

"Psychoterapia a biofeedback mi pomohli, dokázala som sa uvoľniť a povoliť napätie, tento efekt sa preniesol do môjho života a pomáha mi pri hľadaní harmónie a pokoja. Veľmi mi psychoterapia pomohla vyjasniť si myseľ a utriediť myšlienky pri riešení problémov". 

Hodnotenie efektu psychoterapeutického vedenia a EEG Biofeedback terapie od pacienta v 8/2021:

"Chcel by som sa s vami podeliť o mojich skúsenostiach s biofeedbackom a bipolárnym biofeedbackom. Mne to poslúžilo najmä v tom, že som začal plnohodnotnejšie žiť. Na začiatku keď som prišiel na terapiu som bol na pokraji zrútenia. Nevedel som si poradiť čo ďalej. Nedokázal som žiť v prítomnosti a žiť život. Prenasledovalo ma napätie a obrovský strach. Po vybratí biofeedbackov sa mi začal zlepšovať život najmä v tom, že som si naberal viac a viac činností, ktoré som začal zvládať postupne a v súčasnosti som na dobrej ceste aby som dokázal prijať všetko v živote tak ako je a znovu žil plnohodnotný život"