GDPR

Ochrana súkromia

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV, VOXPSYCHÉ, s.r.o., Nemocničná 1, 990 01 Veľký Krtíš, IČO 43 880 134, Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 14102/S, (ďalej len 'Voxpsyché') 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť VOXPSYCHÉ rešpektuje súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými je v kontakte - bez ohľadu na to, či osobné údaje spracováva priamo ona alebo sú spracovávané inými stranami. Spoločnosť VOXPSYCHÉ považuje za nesmierne dôležité, aby ste jasne rozumeli, ktoré osobné údaje o Vás spoločnosť spracováva, prečo tak robí, rovnako ako to, aké práva máte v súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov. Spoločnosť VOXPSYCHÉ v tejto súvislosti zverejňuje potrebné informácie vo forme Zásady ochrany osobných údajov, pričom Vám odporúča sa s nimi oboznámiť tak, aby ste získali všetky potrebné informácie o spracovaní Vašich osobných údajov spoločnosťou VOXPSYCHÉ.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov určujú, ako spoločnosť spracováva Vaše osobné údaje pri vykonávaní činností   v postavení prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa.

Upozornenie: Zásady ochrany osobných údajov, rovnako ako všetky ďalšie informácie uvedené v tomto vyhlásení, môžu byť priebežne aktualizované aj bez predošlého upozornenia. Je vo Vašom záujme, aby ste sa s uvedenými informáciami oboznamovali pravidelne. Aktuálna verzia vyhlásenia bola vydaná dňa 15.05.2023.

Osobné údaje o Vás môže VOXPSYCHÉ spracovávať rôznymi spôsobmi a v rôznych situáciách v závislosti od toho, či ste pacient, obchodný partner, alebo zamestnanec. Môže tiež spracovávať osobné údaje o návštevníkoch webových stránok, intranetu v závislosti od toho, ako sa so spoločnosťou rozhodnete komunikovať. Bez ohľadu na situáciu spoločnosť VOXPSYCHÉ deklaruje záväzok, že Vaše osobné údaje nikdy nepredá, neskomercializuje ani nepoužije v rozpore s platnými predpismi na ochranu údajov.

Spoločnosť VOXPSYCHÉ rešpektuje vaše súkromie, bez ohľadu na to, či Vaše osobné údaje spracováva spoločnosť sama o sebe alebo v mene iných strán.


Ak ste zamestnanci, podrobnejšie informácie o spracovávaní vašich údajov môžete nájsť v dokumente Vyhlásenie          o ochrane súkromia pre Zamestnancov.


Ak ste pacienti, podrobnejšie informácie o spracovávaní vašich údajov môžete nájsť v dokumente Vyhlásenie o ochrane súkromia pre Pacientov


Informácie o spracúvaní cookies môžete nájsť v sekcii Web a Cookies

Ak nám chcete oznámiť porušenie v oblasti ochrany osobných údajov, alebo zaslať žiadosť týkajúcu sa práv dotknutej osoby v oblasti osobných údajov, použite e-mailovú adresu voxpsyche@voxpsyche.eu, alebo telefónne číslo 047/483 17 16.