.

Carlos Sapulveda

je španielsky psychológ, psychoterapeut s výcvikom v bioenergetike, tanečník a učiteľ flamenca. Žije v Seville a vedie flamenkové sebarozvojové a terapeutické kurzy na území Španielska a v niekoľkých ďalších európsych krajinách.
V Čechách spolupracuje s Helenou Bezděkovou, psychologicčkou a psychoterapeutkou, absolventkou autorského herectva na DAMU, ktorá pracuje v súkromnom terapeutickom centre Terapie info v Prahe a ktorá sa tiež zaoberá tanečnou a pohybovou terapiou, venuje sa rozvoju a vzdelávaniu dospelých, vedie tanečné kurzy a rozvojové programy.

Carlos Sapulveda vyvinul vlastný tanečno - terapeutický spôsob využitia flamenca - Autoestima flamenca. Metóda významne prispieva k zlepšeniu sebavedomia, sebavyjadrenia a komunikácie, odstraňuje strach zo spontánneho prejavu. V rámci tanečnej terapie s metódou Autoestima flamenca Carlos Sapulveda dosiahol zlepšenie psychického stavu u chronických psychiatrických pacientov, u detí s poruchami vývinu, autistických detí, u seniorov, marginalizovaných žien a skupín. Metódu odporúča používať ako doplnok psychoterapie.