Psychologická osveta a vzdelávanie

Klinicko - psychologické pracovisko sa venuje psychologickej osvete a vzdelávaniu od r. 1996 v rámci činnosti neštátneho zdravotníckeho zariadenia, spočiatku prevažne kurzy pre nezamestnaných v rámci aktivít úradu práce a vzdelávania zamestnancov sociálnych inštitúcií, v rokoch 2003-2008 vzdelávacie programy akreditované MŠ: Kontrola stresu, Komunikačné zručnosti, Relaxačné metódy a kondičný EEG Biofeedback tréning v dvoch moduloch, Sebapoznávanie a riešenie konfliktov, Motivácia a sociálno - právne aspekty uchádzača o zamestnanie, lektorská činnosť v Slovenskej asociácii pre biofeedback a neuroterapiu, v súčasnej dobe vzdelávacie aktivity v rámci sústavného vzdelávania psychológov a pedagogických pracovníkov, špecializačného štúdia v klinickej a poradenskej psychológii.

- autorom materiálov je PhDr. Zdenka Kubišová                                     12.-13.10.2021

Online                                          

Online konferencia s medzinárodnou účasťou: Aspergerov syndróm - výzvy a možnosti

EEG Biofeedback v praxi klinického psychológa a psychoterapeuta

autor: PhDr. Zdenka Kubišová, Mgr. Andrea Hriadelská


                                     03.10.2019

Bratislava                                    

V. Medzinárodná vedecká konferencia o dopravnej psychológii TRANSPORT Ψ TRENDS 2019.

 Organizátorom bola asociácia dopravných psychológov SR a konala sa v Bratislave

Výsledky štúdie / abstrakt

autor: Doc.PhDr. Miloš Šlepecký, PhD., PhDr. Zdenka Kubišová, Mgr. Andrea Hriadelská, PhDr. Antónia Kotianová


                                      11.09.2019

Bratislava                                  

Odborné poradenstvo pre vodičov (V. medzinárodná konferencia o dopravnej psychológii)

Pohľad na "odborné poradenstvo pre vodičov" z hľadiska ich postojov a vedomostí

prezentácia / abstrakt / príspevok

autor: PhDr. Zdenka Kubišová, Mgr. Andrea Hriadelská


                                     30.08.2017

Veľký Krtíš                                

Pohľad na záškoláctvo (Porada riaditeľov škôl a školských zariadení)

 prezentácia / záškoláctvo - čo to je ?

príspevok: PhDr. Zdenka Kubišová


                                     14.06.2017

Bratislava                                    

Screening rizikových faktorov osobnosti u mladých vodičov. (IV. Medzinárodná konferencia v dopravnej psychológii)

                                                                  Prezentácia           Screening           Resumé SK     Summary ENG       Abstrakt SK         Abstrakt ENG 

autor: PhDr. Kubišová Zdenka, doc.Mgr. Lisá Elena PhD., Mgr. Hriadelská Andrea


                                     11.11.2016

Bratislava                                      

Vodič so zmyslovým postihnutím (Plénum ADPSR)

V dlhodobej terapii neúspešného vodiča s postihnutím sluchu sa ukázalo, že príčinou jeho nespôsobilosti viesť motorové vozidlo je nedostatok vigility pozornosti, ktorá nemá priamy súvis s postihnutím sluchu. S oslabením vigilancie sa stretávame napr. u detí s ADHD sy. 

vodič so zmyslovým postihnutím

.

autor: PhDr. Zdenka Kubišová


                                     10.10.2015

Slovenské Ďarmoty                                      

Stres a jeho zvládanie (Prednáška na verejnom podujatí "Deň zdravia")

   stres - zvládanie

.

autor: PhDr. Zdenka Kubišová


                                     16.10.2014

Bratislava                                    

Konferencia Križovatky VI (Diagnostické centrum Bratislava - časť Záhorská Bystrica)

EEGbiofeedback v sebaregulácii        abstrakt                  text                       program  

autori: PhDr. Zdenka Kubišová, Bc. Andrea Mazánová

recenzia


                                      19.06.2014

Banská Bystrica                                  

Medzinárodná vedecká konferencia o dopravnej psychológii (III. Medzinárodná konferencia o dopravnej psychológii)

dotaznikove-metaody_v_poradenstve-final.pdf / abstrakt.pdf

autori: PhDr. Miloš Šlepecký PhD, PhDr. Zdena Kubišová, PhDr. Kata Piačková

prezentacia_epq_ivpe_final.pdf / abstrakt_epq_ivpe_slov_angl.pdf  

autori: doc. Mgr. Elena Lisá PhD., PhDr. Zdenka Kubišová, Bc. Andrea Mazánová


                                     13.01.2014

Zavar                                   

Potenciál eegbiofeedbacku v dopravnej psychológii (Plénum ADPSR)

BFB-dopravna psychológia

.

autori: PhDr. Zdenka Kubišová, Bc. Andrea Mazánová


                                      18.09.2013

Bratislava                              

Medzinárodná konferencia 2013 - Križovatky V. (Diagnostické centrum Bratislava - časť Záhorská Bystrica)

Biofeedback a poruchy spravania_Krizovatky_V.pdf  

.


                                      18.04.2013

Zavar                                     

Poradenstvo - vodiči (Plénum ADPSR)

Poradenstvo_vodici_ADPSR.pdf

.


                                      10.08.2012

Veľký Krtíš                                   

Konflikt a jeho riešenie (Prednáška zamestnancom UPSVaR)

       Axióma normality v psychodiagnostike      CAQ_BB_2013                   MMPI


                                     Rok 2011

Veľká Čalomija                                      

Zvládanie násilia - Prednáškový a tréningový cyklus pre učiteľov a pedagogických pracovníkov

Zvládanie násilia.pdf


                                      01.04.2011

Bratislava                                     

Postavenie poradenskej psychológie v koncepcii - HPC (Prednáška poslucháčom špecializovaného štúdia v poradenskej psychológii)

Postavenie poradenskej psychológie v koncepcii - HPC.pdf  

.


                                      Roky 2005-2010

Rimavská Sobota                                      

Prednášky pre poslucháčov EEG Biofeedback kurzu v Slovenskej asociácii pre biofeedback a neuroterapiu 2005-2010

Teória            Psychologický    Postraumatický      Na hraniciach              EEG               Prezentácia

úzkosti                    stres                         stres           biopsychociálneho                                                      


                                      29.05.2009

Rimavská Sobota                                     

Prezentácia na Gemersko - novohradský lekársky a zdravotný deň

Prezentácia.zip

.


                                       22.11.2008

Nimnica                                      

Psychofyziologický prístup k liečbe a prevencii obezity (VIII. Slovenské obezitologické dni v kúpeľoch Nimnica)

Psychofyziologicke_aspekty_sebaregulacie_v_liecbe_a_prevencii.pdf  

.


                                       09.06.2008

Bratislava                                     

Medzinárodný rozhovor pre poruchy osobnosti - IPDE (Vzdelávacia aktivita SZU).

IPDE.pdf

.


                                      26.10.2007

Poprad                                     

EEG Biofeedback, Zlý duch závistlivej tety (V. Celoslovenská konferencia SABN)

EEG - biofeedback.pdf | Zlý duch závistlivej tety.pdf


                                     22.06.2006

Zvolen                                   

Biofeedback v liečbe a prevencii (Regionálne zhromaždenie členov SKIZPALT)

Biofeedback v liečbe a prevencii.pdf  

.


                                     23.03.2005

Rimavská Sobota                                   

NFT vodiča - kazuistika (IV. Celoslovenská konferencia SABN).

NFT vodiča - kazuistika_2012.pdf

.


                                     Rok 2004

Rimavská Sobota                                      

Biofeedback variability srdcovej frekvencie (Prednášky pre poslucháčov EEG Biofeedback kurzu).

Prezentacia: biofeedback - HRV.pdf 

.


                                     Rok 2001

Bratislava                                        

Liečebno - preventívny potenciál procesoorientovasnej psychoterapie

po-psych-v-zdrav-starostlivosti.pdf

.