Súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva


Myšlienka o založení pracoviska, ktoré bude poskytovať okrem psychologickej starostlivosti aj špeciálno - pedagogickú starostlivosť vznikla na základe skúseností odbornej zástupkyne spoločnosti, PhDr.Zdenky Kubišovej zo súbežnej praxe v Okresnej pedagogicko - psychologickej poradni vo Veľkom Krtíši (od r. 1991), na základe skúseností, že mnohí dospelí pacienti so psychickými poruchami mali drobné alebo väčšie, ale riešiteľné problémy v školskom veku a prevencia by mohla predísť vážnejším duševným poruchám v dospelosti, na základe skúseností s deťmi a dospelými, ktorí absolvovali neurofeedback tréning a u ktorých sa podstatne zlepšila kvalita života a mohla by sa zlepšiť viac, keby boli včas, správne, operatívne a súbežne ošetrené aj ich školské problémy. Ide o myšlienku komplexnej starostlivosti najmä u detí s poruchami učenia. Na súvislosti porúch učenia a správania v detstve s neskoršími komplikáciami v dospelosti ako aj na štatistické údaje o počte vyšetrených detí u psychiatra a počtoch detí ošetrených v poradenských zariadeniach v sieti škôl poukázala v záverečnej práci špecializačného štúdia v poradenskej psychológii v práci:

"Globálny pohľad na psychologické poradenstvo pri poruchách pozornosti, učenia a správania."


Výročná správa o činnosti 01.01.2023 - 31.12.2023 

 Výročná správa     


Výročná správa o činnosti 01.01.2022 - 31.12.2022

Výročná správa    


Výročná správa o činnosti 01.01.2021 - 31.12.2021

Výročná správa


Výročná správa o činnosti 01.01.2020 - 31.12.2020

Výročná správa


Výročná správa o činnosti 01.01.2019 - 31.12.2019 

Výročná správa


Výročná správa o činnosti 01.01.2018 - 31.12.2018

Výročná správa


Výročná správa o činnosti 01.01.2017 - 31.12.2017 

Výročná správa 


Výročná správa o činnosti 01.01.2016 - 31.12.2016

Výročná správa


Monitorovacia správa - plnenie programového rozpočtu Súkromného centra špeciálno - pedagogického poradenstva, komentár k 30.06.2017

Monitor rozpočtu


Výročná správa o činnosti 01.01.2015 - 31.12.2015 

Výročná správa 2015 


Monitorovacia správa - plnenie programového rozpočtu Súkromného centra špeciálno - pedagogického poradenstva, komentár k 30.06.2015

Monitor rozpočtu 2015 


Výročná správa o činnosti 01.01.2014 - 31.12.2014

Výročná správa 2014 


Návrh rozpočtu pre rok 2015 

Návrh rozpočtu 


Monitorovacia správa - plnenie programového rozpočtu Súkromného centra špeciálno - pedagogického poradenstva, komentár k 30.06.2014

Monitorovacia správa


Výročná správa o činnosti 01.01.2013 - 31.12.2013

Výročná správa 2013


Monitorovacia správa - plnenie programového rozpočtu Súkromného centra špeciálno - pedagogického poradenstva, komentár k 30.06.2013

Monitor rozpočtu


Výročná správa o činnosti 01.09.2011 - 31.12.2012 

Výročná správa